COLD BLOODED

Posted on March 4, 2018 by Kinga Kurek

It’s been a while. It’s been a while that I sat down and wrote something on here. However, I have not stopped shoot and editing. I’ve also been bit more active on YouTube, if you would like to see more content from me. I’ve been in a bit of a funk when it come to my writing. Like I said I work on the visual content every single day. I am not even kidding. Then again, considering the fact I live in a small village so remote from all of my friends and people I could meet up every week, it’s not too surprising that I spend my days creating, most days it’s the only way I can do something with my time, besides from going to work of course. But that would also mean that I should write more. Communicate with you guys, my audience online that in a weird way are so far away yet very close to me. But like I have stated beforehand here I feel like being so away from “everyone” and my comfort zone it just adds to that stupid writing block and I am unable to put my words into the form of post. I am rather perfectionistic, and I want my content to have meaning and purpose, I’m sure lot’s of you will agree with me and us creators are our own worst critic and we always strive to be better, whenever it’s out photography, writing, social media status, numbers. You name it. Even if so many of us do it as a hobby we just want to improve ourselves. But in my case I feel like that pressure just gives into my writing block and the perfectionism comes, because I am aware that I can’t make everything perfect, no matter how hard I try, so why even bother. Right? Well, wrong. I should still try and fail and try again. And you should too. I hate not putting out content because of the constant pressure I feel to create “perfect” content.

I am very much aware that we have March now and I am posting images of me in the snow, but you know, global warming is a thing unfortunately, and the temperatures decided to drop just like my motivation in the past few days. Besides, it looks pretty, I know it’s very cliche thing for me to say. “The snow looks pretty” haha but it does. Even if it’s cold, and in factuality I haven’t really left the house because of the snow, I’m not the biggest fan of it. I do think the contract between the white background and black clothes also my green/blue hair looks rather cool. It gives something different to images and I’ve been playing round more with my blog photography and really trying to expand and be better. And as much as I love nature, during this weather there isn’t so much of it. So I’m trying to work with whatever I have. What do you think? Does it work?

I’m not going to lie, I can’t wait for all the snow to melt as it’s been ruining my plans a bit, besides I really miss spring and how alive it is also how alive it makes me feel. Does anyone else feel’s just “meh” during the winter season and can’t be asked to do anything?  Maybe that’s why it’s so hard to put my words in a blog post format and make sense out of them. Anyway, that’s it from me today. I hope you enjoy the snowy weather? Is there snow where you are? Let me know! Also I hope you enjoy few images of my pupper, Bunia, when my sister and I took these photos we were on the walk with Bunia and she loved the snow! Must be so exciting for an animal.

I hope you’ll have a wonderful rest of the day.

Love xxx

Jacket – primark

Cardigan – disturbia

Flannel – h&m men

Shoes -dr martens vegan

PVC Trousers – primark

 Top – killstar x marilyn manson

 

Minęło trochę czasu. Minęło trochę czasu, kiedy usiadłem i napisałem coś tutaj. Jednak nie przestałem strzelać i edytować. Byłem trochę bardziej aktywny w YouTube, jeśli chciałbyś zobaczyć więcej treści ode mnie. Byłem w pewnym sensie, gdy przychodziło mi do pisania. Tak jak mówiłem, każdego dnia pracuję nad treścią wizualną. Nawet się nie żartuję. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkam w małej wiosce, tak odległej od wszystkich moich znajomych i ludzi, z którymi mogłem spotykać się co tydzień, nie jest to zbyt zaskakujące, że spędzam dni, tworząc, przez większość dni to jedyny sposób, w jaki mogę coś zrobić mój czas, oprócz oczywiście chodzenia do pracy. Ale to również oznaczałoby, że powinienem napisać więcej. Komunikuj się z wami, moja publiczność online, która w dziwny sposób jest tak daleko, ale bardzo blisko mnie. Ale jak już wcześniej powiedziałem, czuję, że jestem tak daleko od “wszystkich” i moja strefa komfortu, że po prostu dodaje się do tego głupiego pisma i nie jestem w stanie umieścić moich słów w formie postu. Jestem raczej perfekcjonistą i chcę, aby moje treści miały sens i cel, jestem pewien, że wielu z was zgodzi się ze mną, a my, twórcy, jesteśmy naszym najgorszym krytykiem i zawsze staramy się być lepsi, kiedy tylko robimy zdjęcia, piszemy, status mediów społecznościowych, liczby. Ty to nazwij. Nawet jeśli tak wielu z nas robi to jako hobby, po prostu chcemy się poprawić. Ale w moim przypadku czuję, że presja po prostu wchodzi w moją blokadę i przychodzi perfekcjonizm, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie mogę zrobić wszystkiego idealnie, bez względu na to, jak bardzo się staram, więc po co zawracać sobie głowę. Dobrze? Cóż, źle. Powinienem spróbować jeszcze raz i spróbować jeszcze raz. I ty też powinieneś. Nienawidzę nie publikować treści z powodu nieustannej presji tworzenia “doskonałej” treści.

Jestem w pelni swiadoma, że mamy teraz Marzec i zamieszczam zdjęcia ze mną na śniegu, ale wiesz, globalne ocieplenie jest niestety niestety, a temperatury zdecydowały się spaść, tak jak moja motywacja w ciągu ostatnich kilku dni. Poza tym wygląda to ładnie, wiem, że to bardzo banalne. “Śnieg wygląda ładnie” haha, ale tak. Nawet jeśli jest zimno, a tak naprawdę nie opuściłem domu z powodu śniegu, nie jestem największym fanem tego. Myślę, że kontrakt między białym tłem a czarnymi ubraniami również moje zielone / niebieskie włosy wyglądają raczej chłodno. Daje coś innego niż obrazy, a ja grałem jeszcze więcej dzięki mojej fotografii na blogu i naprawdę starałem się rozwijać i być lepszym. I tak jak kocham przyrodę, podczas tej pogody nie ma jej zbyt wiele. Próbuję więc pracować z tym, co mam. Co myślisz? Czy to działa?

Nie zamierzam kłamać, nie mogę się doczekać, aż cały śnieg się rozpuści, ponieważ to trochę rujnuje moje plany, poza tym naprawdę tęsknię za wiosną i jak żywym jest to, jak żywe to sprawia, że ​​czuję. Czy ktokolwiek inny czuje się po prostu “meh” w sezonie zimowym i nie można go poprosić o nic? Może dlatego tak trudno jest umieścić moje słowa w formacie posta na blogu i nadać im sens. W każdym razie, to ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że podoba ci się śnieżna pogoda? Czy jest tam śnieg? Daj mi znać! Mam też nadzieję, że spodoba ci się kilka zdjęć mojego pupila, Bunia, kiedy moja siostra i ja zrobiliśmy te zdjęcia, na których byliśmy na spacerze z Bunia i kochała śnieg! Musi być tak ekscytujące dla zwierzęcia.

Mam nadzieję, że będziesz miał cudowną resztę dnia.

Buziaki xxx

                                                             

Let’s be friends ^_^

Facebook Instagram |  Twitter | YouTube |Follow my blog with Bloglovin

No Comments

Thank you so much for every comment made! Each one of them means a lot!

%d bloggers like this: