JESUS CRI$I$

Posted on February 2, 2018 by Kinga Kurek

Tights – Primark

Sweater – Disturbia

Red Crystal Ring – Regal Rose

Pentagram Choker – Shop Dixi

Skirt & Pentagram Socks  – Killstar

Lipstick* –  “Spirit Lake” by Mermaids Salon 

Black Matt Ring – “Rune” by Rogue and Wolf

It feels like it’s been ages since the last “outfit” post I have posted on here. In fact it’s been few weeks. I’m sorry. The truth is I was not with blogging lately (read: for months) I can shoot two outfits per week, edit them on the same day just fine. But when it comes to publishing them online with some words attached, to add them some meaning, because when I’ve first started blogging I told myself I would never just publish photos. I know other people do it, but I personally don’t see a point of it. For on my own blog anyway. And that’s why I can’t seem to stick to a blogging schedule nowadays. I’m starting to have one for YouTube, it would be the world for me if you could subscribe and support my small channel that is just another form of self expression.

online crisis

Maybe one of the reasons for my low motivation to create and publish is because of the way online world looks currently. We all know how annoying Instagram is and same goes for YouTube. It feels like we need another form of social media that is not playing around, both with the algorithms but also our feelings. I’m sure all of the people who are content creators are relate and understand my frustration, if you aren’t content creator and don’t get what the fuss is about, I truly envy you. It feels all of the social media we grew up with and developed and grew our personas are gone and we something new. (let’s face it we all have a type of person online) I’ve been told I am taking all of this social media mess a bit too personally, but for me every single view, comment, subscriber and follower counts. I use to be physically in the the fashion industry and do stuff. Now I don’t have that, so technically this online space is I have left. You can understand why I’m trying to hold unto it. And I still love blogging, I love reading other people’s stories, their thoughts, see the outfits they’ve worn. I can be bit noisy like that. I love seeing how other people can be so creative with their fashion and make up looks, how some people’s photography just begs to be seen by millions. I love the creativity of blogging. If only it was easier to delivering our content to you guys.  But that’s my rant for the day.

Oh yeah. This was an outfit I’ve worn for Christmas Day with my family, of course all of the black. I tried to by mildly appropriate for the occasion. I’m not Christian etc so I don’t really celebrate Christmas, it’s more of a family thing for me. I was asked by a family member about the pentagram details of my outfit and whenever it has to do with the devil, and I said yet, mainly because I am sick and tried of the ignorance when it comes to symbolism. Upside down pentagram is in fact to do with the Satanism but the pentagram with the highest point at the top is to do with Wicca and Paganism. I also worn my “Dead AF” sweater from Disturbia, for humours purposes, after long Christmas Eve shift at work and the fact that winter makes me feel dead more than usual, I’ve thought it fitted the occasion. And it was funny, but I have a sick sense of humour.

Anyway. I have to go. I hope you enjoyed this short ramble of mine. I will try to post more. I really want to. And I have enough content to do so. Please let me know your thoughts about the social media thing. Do you think I’m over reacting? Probably. I hope you’ll have a wonderful day.

Love xxx

Wydaje mi się, że minęły wieki od ostatniego “postu”, który napisałem tutaj. W rzeczywistości minęło kilka tygodni. Przepraszam. Prawda jest taka, że ​​ostatnio nie byłam z blogowaniem (czytaj: od miesięcy) Mogę robić dwa stroje tygodniowo, edytować je tego samego dnia. Ale jeśli chodzi o publikowanie ich w Internecie z pewnymi słowami, dodając im znaczenie, bo kiedy po raz pierwszy zacząłem blogować, powiedziałem sobie, że nigdy nie opublikuję zdjęć. Wiem, że inni to robią, ale ja osobiście nie widzę sensu. Na razie na moim własnym blogu. I dlatego nie wydaje mi się, by w dzisiejszych czasach trzymać się harmonogramu blogów. Zaczynam mieć jeden na YouTube, to byłby dla mnie świat, gdybyś mógł zasubskrybować i wesprzeć mój mały kanał, który jest tylko inną formą wyrażania siebie.

kryzys online

Być może jednym z powodów mojej niskiej motywacji do tworzenia i publikowania jest sposób, w jaki obecnie wygląda świat online. Wszyscy wiemy, jak irytujący jest Instagram i to samo dotyczy YouTube. Wydaje się, że potrzebujemy innej formy mediów społecznościowych, która nie gra, zarówno z algorytmami, ale także z naszymi uczuciami. Jestem pewien, że wszyscy ludzie, którzy są twórcami treści, odnoszą się do mnie i rozumieją moją frustrację, jeśli nie jesteś twórcą treści i nie rozumiesz, o co chodzi w tym zamieszaniu, naprawdę cię to zazdrości. Czuje wszystkie media społecznościowe, w których dorastaliśmy i rozwijaliśmy się, a nasze dorosłe osobowości zniknęły, a my jesteśmy czymś nowym. (spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy mamy typ osoby online) Powiedziano mi, że biorę wszystko z tego social media bałagan trochę zbyt osobiście, ale dla mnie liczy się każdy widok, komentarz, subskrybent i obserwujący. Używam fizycznie w branży mody i robię rzeczy. Teraz tego nie mam, więc technicznie ta internetowa przestrzeń została mi. Możesz zrozumieć, dlaczego próbuję to zatrzymać. I nadal uwielbiam blogować, uwielbiam czytać historie innych ludzi, ich przemyślenia, oglądać stroje, które nosili. Mogę być trochę tak głośny. Uwielbiam patrzeć, jak inni ludzie mogą być tak kreatywni dzięki swojej modzie i makijażom, że niektóre zdjęcia ludzi błagają o miliony. Uwielbiam kreatywność blogowania. Gdyby tylko łatwiej było wam dostarczać nasze treści. Ale to jest moja racja na ten dzień. O tak. To był strój, który nosiłem na Boże Narodzenie z moją rodziną, oczywiście wszystkie czarne. Starałem się, delikatnie biorąc, na tę okazję. Nie jestem chrześcijaninem itd., Więc nie obchodzę świąt Bożego Narodzenia, to dla mnie bardziej rodzinne. Pytałem członka rodziny o szczegóły pentagramu mojego stroju i kiedy to ma związek z diabłem, a ja powiedziałem jeszcze, głównie dlatego, że jestem chory i próbowałem ignorancji, jeśli chodzi o symbolikę. Pentagram do góry nogami ma w rzeczywistości związek z satanizmem, ale pentagram z najwyższym punktem na górze ma związek z Wicca i pogaństwem. Ja również nosiłem mój sweter “Dead AF” z Disturbia, dla celów humoru, po długiej zmianie wigilijnej w pracy i tym, że zima sprawia, że ​​czuję się martwa bardziej niż zwykle, myślałem, że to pasuje na tę okazję. I to było zabawne, ale mam chore poczucie humoru. Tak czy inaczej. Muszę iść. Mam nadzieję, że podobało ci się to moje krótkie wędrowanie. Postaram się opublikować więcej. Naprawdę chcę.

I mam wystarczająco dużo treści, aby to zrobić. Daj mi znać swoje przemyślenia na temat mediów społecznościowych. Myślisz, że jestem ponad reakcją? Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że będziesz miał cudowny dzień.

Buziaki xxx

Let’s be friends ^_^

Facebook Instagram |  Twitter | YouTube |Follow my blog with Bloglovin

 

2 Comments

 • Saskia Bzn February 2, 2018 at 6:14 pm

  I understand you about blogging, people with a lot of followers have more avantage then little content creators. It’s too bad 🙁 I love reading you and watching your YT channel <3 I love your skirt =p

  La Robe Noire
  IG : @Saskiabzn
  Saskia! xo

  Reply
 • Sam Pug February 9, 2018 at 6:44 am

  I completely understand. I just made my first blog post in literally more than 6 months. I know a lot of people who just publish photos – hell, I even follow some of those blogs and love the pictures. But my creativity is a culmination of my fashion, my photos, my words. And it’s so hard to put so much in to it and not get much of anything back. I finally had to decide that I would do it for myself and if someone else gets something out of it too, then that’s great. Because I really missed it.

  But on a happy note, I love this look and your hair 🙂

  Samantha
  http://www.saidtheskeleton.com

  Reply

Thank you so much for every comment made! Each one of them means a lot!

%d bloggers like this: