style

THIS IS HALLOWEEN + SOCIAL MEDIA CHEOS

Happy Halloween! Well, I guess now it’s more appropriate, Happy-Few-Days-After-Halloween! I hope you had a good one. Mine was very chilled, went for dinner and drinks with a friend, and later binged watched the best of Netflix has to offer on horror movies, not too bad. Honestly, I do prefer the anticipation of Halloween, the excitement, the wait, watching horror movies everyday, to get into the spooky mood, well I’m always in the spooky mood. In some ways this post isn’t delayed but simply ahead, for next years Halloween! That’s at least what I’m trying to excuse myself with. I’ve been really crap with doing some stuff on time, lately. To be real with you, I was never the best in this “time management” thing. But I’m trying to be better.

time + what the current social media state means to me

Time is weird. Clocks, calendars,days, months,years. It’s all about time. Even posting this blog post, I will post it at certain time of the day, same with my Instagram. It’s all about the right time, right? But this tactic seems to be failing me in the past months, especially with Instagram, and its frustrating, I’m someone who puts lots of time, effort and heart into what I do. Maybe sometimes too much, so when it doesn’t work out, I take it personally. It’s silly I know. But there’s a certain attachment I have to the social media or internet that there isn’t any other way to take it. And maybe that’s the reason why I’m not posting blog posts as often as I use to, it’s hard doing something you care about and not see the same results you use to. And I feel like it’s not only me that feels this way, content creators all over the web, whenever it’s social media creators, bloggers or YouTube creators are feeling the downfall in the platforms that use to provide so much to us both financially and mentally. It’s our way to connect to the world, but lately, that connect is not connecting with these who it’s meant to be. People are not seeing their favourite YouTubers in their subscription boxes, Instagram posts aren’t showing up on our feeds, can you believe that in the past 3 days I’ve been seeing posts that I already interacted with?! The platforms, the system isn’t the same, even the community isn’t what it use to be, with so many people being in this for the ‘free stuff” or money. It’s sad. It makes me sad. So no wonder that most days it’s hard to write, communicate and create what I want to create if these words aren’t being connected with these who it’s meant to. I’m sorry for this delayed “Halloween” post, which in fact needed up being a small rant, and let’s be honest I would wear this outfit every single day anyway. Phew if only I had places to wear it at this moment haha. At times like these I am so happy to be an online content creator at least channeling my inner creativity somewhere, to an audience no matter how big or small. And that keeps me going.

Please let me know what is your take on the social media fiasco and how much time you put into it? Is it worth it? Does it fill any sort of void? I’d love to know!

Love xxx

 

Wesołego Halloween! Cóż, teraz chyba bardziej odpowiednie, Happy-Kilka-Dni-Po-Halloween! Mam nadzieję, że masz dobry. Mój był bardzo schłodzony, poszedł na kolację i wypił drinka z przyjacielem, a później obserwował, co najlepsze z Netflix ma do zaoferowania w horrorach, nieźle. Szczerze mówiąc, wolę antycypację Halloween, podekscytowanie, czekanie, oglądanie horrorów każdego dnia, aby wpaść w upiorny nastrój, cóż, zawsze jestem w upiornym nastroju. W pewnym sensie ten post nie jest opóźniony, ale po prostu dalej, na następne lata Halloween! Tak przynajmniej staram się usprawiedliwić. Ostatnio bardzo bałem się z robieniem rzeczy na czas. Aby być z tobą prawdziwie, nigdy nie byłem najlepszy w tym “zarządzaniu czasem”. Ale staram się być lepszy.

czas + to, co oznacza dla mnie obecne państwo mediów społecznościowych

Czas jest dziwny. Zegary, kalendarze, dni, miesiące, lata. Chodzi o czas. Nawet publikując ten wpis na blogu, opublikuję go o określonej porze dnia, to samo z moim Instagramem. Chodzi o właściwy czas, prawda? Ale ta taktyka wydaje mi się nieskuteczna w ostatnich miesiącach, szczególnie na Instagramie, i to frustrujące, jestem kimś, kto wkłada dużo czasu, wysiłku i serca w to, co robię. Może czasami za dużo, więc gdy to nie działa, biorę to osobiście. To głupie, wiem. Ale mam pewne przywiązanie do mediów społecznościowych lub internetu, że nie ma innego sposobu, aby to przyjąć. Być może właśnie dlatego nie publikuję postów na blogach tak często, jak to robię, ciężko robić coś, na czym ci zależy, i nie widzieć tych samych wyników, których używasz. Czuję, że to nie tylko ja czuję się w ten sposób, twórcy treści w całej sieci, ilekroć to twórcy serwisów społecznościowych, blogerzy czy twórcy YouTube odczuwają klęskę na platformach, które wykorzystują tak wiele dla nas, zarówno finansowo, jak i psychicznie. To jest nasz sposób na połączenie ze światem, ale ostatnio, że połączenie nie łączy się z tymi, którzy powinni być. Ludzie nie widzą swoich ulubionych YouTuberów w swoich skrzynkach abonamentowych, posty na Instagramie nie pojawiają się w naszych kanałach. Czy wierzysz, że w ciągu ostatnich 3 dni widziałem posty, z którymi już się kontaktowałem ?! Platformy, system to nie to samo, nawet wspólnota nie jest tym, czym jest, z tak wieloma ludźmi, którzy są w tym za “darmowymi rzeczami” lub pieniędzmi. To smutne, to mnie zasmuca. że przez większość dni ciężko jest pisać, komunikować się i tworzyć to, co chcę stworzyć, jeśli te słowa nie są związane z tymi, dla których jest to przeznaczone. Przykro mi z tego opóźnionego posta “Halloween”, które w rzeczywistości wymagało bycia mały rant, i bądźmy szczerzy, noszę ten strój każdego dnia, ale uff, jeśli tylko miałem miejsca do noszenia w tym momencie haha, w takich chwilach jestem tak szczęśliwy, że jestem twórcą treści online, przynajmniej przekazującym moje wewnętrzne twórczość gdzieś, dla publiczności, bez względu na to, jak duże lub małe.

Proszę dać mi znać, jakie jest Twoje zdanie na temat fiaska mediów społecznościowych i ile czasu w nim wkładasz? Czy warto? Czy wypełnia jakąś pustkę? Chciałbym wiedzieć!

Buziaki xxx

 

Hat: H&M

Cape & Tie: H&M

Red Ring: Regal Rose

Skirt: Killstar (similar)

Necklace: Wild Indiana

Shoes: Vintage (similar)

Shirt: Missguided (similar)

Black Ring: Rogue and Wolf

                                               

Let’s be friends ^_^

Facebook Instagram |  Twitter | YouTube |Follow my blog with Bloglovin

You Might Also Like

5 Comments

 • Reply
  Saskia Bzn (La-Robe-Noire)
  November 6, 2017 at 1:03 pm

  You’re right about social media, it’s a disaster. If you are 200k+ followers ok you are on the top and promote by a lot of media but others … I post my looks, my pictures because I love it. But it’s frustating somethings. I understand you. 😉 Btw your look is perfect <3

  La Robe Noire
  IG : @Saskiabzn
  Saskia! xo

 • Reply
  kamil roj
  November 6, 2017 at 6:49 pm

 • Reply
  Panty Buns
  November 7, 2017 at 4:35 am

  You look fabulous in your Halloween outfit! I love the scenic outfit photo, your black lipstick and nailpolish, and your “#OOTD: Witchy Vibes part 2 // R+W, Missguided, Regal Rose & Killstar” video!!! I just subscribed to your YouTube.
  I tend to get get carried away watching NetFlix.
  I couldn’t agree more with you about time. The lyrics of that Stevie Nicks song are so true… time cast a spell on me… or multiple spells on me. I’m very erratic with how much time I put into social media. Most of it has been Tweeting on Twitter and blog commenting when I’m not distracted with real life… or is it really real? I’ve neglected my blogging+YouTube and only just did my first post in over a year on my blog on October 1st.. and it’s been longer since my last YouTube video. I’ve found blog commenting is definitely worth it, and I love following my blog commenters on Twitter.

 • Reply
  THE SUBURBS – Rock this Runway
  November 9, 2017 at 3:26 pm

  […] was your Halloween guys? I hope it was fab, yeah I know I’m asking this question literally a week after […]

 • Reply
  Rabea
  November 21, 2017 at 7:24 am

  I was reading on so many blogs now, what you just said in your post. The whole blogging and instagram thing kind of changed. I actually didn’t blog for maybe 2 years and now that I came back to do so, it does not feel the same anymore. The community changed so much, so many Bloggers that I really loved stopped and you can clearly feel that a lot of people only started blogging to gain clicks.

  I love blog posts like yours, where “real” people just talk about what they think and share a bit of their life 🙂

  And by the way: I love your outfit and make up!
  Rabea

 • Thank you so much for every comment made! Each one of them means a lot!

  %d bloggers like this: