FLOAT ON

Posted on October 11, 2017 by Kinga Kurek

Hello lovely bunch! The weather is a absolute joke today, it’s dark, gloomy, it’s raining and it’s cold. I do love autumn, October, but the warm sun with the breeze of fresh air, leaves in the warm colour palette, the fact that’s ok to leave the house wearing just a cozy sweater or a hoodie. It’s also the time of Halloween, which if you don’t know already is a time I care more about than my own birthday or Christmas. Everything just falls into a perfect harmony, oh and did I mention that lot’s of Horror movies come out at this time of the year?! Did you guy’s mange to see “IT” yet? If so please let me know what do you think! I haven’t seen it yet, and oh men my hopes are high for this movie! Knowing me I will watch it when it’s available on iTunes so I don’t have to leave my house. It’s sad I know. I do prefer watching movies in the comfort of my own room, with a hot coffee/tea or wine. And it makes me feel less awkward, as I don’t know anyone around Manchester who I could see this movie with, and I hate seeing movies in cinema alone, I know it’s sad! However, before I will be talking about the beauty of the spooky, Halloween and horror over on the here I would like to give you some posts that I’ve shoot months ago at this point, just never got around to doing it so.

Few months ago, back when the heat of summer was as present as my motivation to do stuff… With vlogtober that I am doing this year I am trying to bring that motivation back, to post, shoot, film etc. Maybe I am not publishing content every single day but I am trying to create, edit, or do something productive. Maybe by doing that the sparkle of motivation is going to come back to me. Whatever it takes, right? But even off-line I do feel like I should be doing more, that I should be more, that at this point in my life I should have done more . In stead off I’m just “floating on” I’m not drowning but I’m not swimming forward, I’m just stood still. But every single day I am trying to take that one step forward, to be who I want to be, and where I want to be as I feel like I am nowhere near! But that’s ok, the reason why I am sharing this is because we all are in different paths in life and no-one path is the same! It’s something that I still learn and there are days when I feel like instead of going forward in life I am going backwards, or just “floating on”, but with that I try to remember that it’s ok and by doing that I am not wasting my life.  One of the people that helps me remember this is a YouTuber, Sarah Hawkinson. I’ve been following Sarah and her channel since 2015, which in time perspective does not seem like a long time, but that does not mean that she did not influence me in the more positive way. She’s a mental health advocate, horror and metal lover (hey, girl hey!) Despite having 344k subscribers on YouTube, she is so down to earth and human who isn’t scared to show her vulnerable side, from talking about her depression and other struggles, being herself and generally being awesome! Also it’s hard in the super over saturated industry of content creating, it’s hard finding grungy’ / darker YouTubers. Did I awesome mention that she had two cats that are the cutest creatures ever?!

As you know I am all about the whole, #girlpower, supporting other content creators, bloggers! Of course when Sarah came out with a t-shirt design with DN Apparel I had to snag it! And it came in black, with minimal writing, of course I needed to get it. How hipster of me! I’m kidding, of course I got it to support Sarah and what she stands up to, which is to end the stigma that is attached to mental health, which why does the stigma still exist? It’s 2017! I paired this stop with one of my favourite oversized cardigans from Disturbia, which let me tell you, it’s the best purchase of the year, especially considering the weather, but since this outfit was worn and shoot during the summer, shorts where a must with fishnets, socks that express my mind and creepers that I defiantly don’t wear enough! Anyway, that’s enough from me today, this post meant to be short and sweet and as always it ended up being super long!

Hope you’ll have a lovely rest of the day, week. I also filmed a short clip of this outfit and it would mean the world to me if you would see it and leave me some feedback! I hope you guys are excited to see what I have in plan for Halloween!

Love xxx

Cześć kochani ! Pogoda jest dzisiaj żartem, jest ciemno, ponuro, pada deszcz i jest zimno. Kocham jesienią, październik, ale ciepłe słońce z wiartem świeżego powietrza, pozostawia ciepłą paletę kolorów, fakt, że można wyjść z domu na sobie przytulny sweter lub bluze. To także czas Halloween, który, jeśli nie wiesz, jest już czasem, ktory wole od  swojich urodzin lub swiat. Wszystko po prostu wpada w idealną harmonię, och i wspomniałem, że tez część horrorów pojawia się o tej porze roku ?! Czy meliscie okazje zobaczyć “IT”? Jeśli tak, dajcie mi znać, co myśliszcie! Jeszcze tego nie widziałem, mam wysokie nadzieje na ten film! Wiedząc mnie, będę oglądał je, gdy będzie dostępny w iTunes, więc nie muszę wychodzić z domu. To smutne wiem. Wolę oglądać filmy w zaciszu własnego pokoju, z gorącą kawą / herbatą lub winem. I to sprawia, że ​​czuję się mniej skomplikowany, ponieważ nie znam nikogo w Manchesterze, z którym mogłem oglądać ten film, a ja nienawidzę oglądać filmów w kinie sama, wiem, że to smutne! Zanim jednak będę mówić o pięknie upiornego, Halloween i przerażenia na tym miejscu, chciałbym przekazać ci kilka postów, które kręcę kilka miesięcy temu w tej chwili, nigdy nie robiłem tego.

Kilka miesięcy temu z powrotem, gdy upał lata był tak samo obecny, jak moja motywacja do robienia rzeczy … Z tym, co robię w tym roku, robię to, próbując przywrócić tę motywację, publikować, kręcić film, itd. Może ja nie publikując treści każdego dnia, ale staram się tworzyć, edytować lub robić coś wydajnego. Może przez to robi to, że blask motywacji powróci do mnie. Cokolwiek to zajmie, prawda? Ale nawet poza linią, czuję, że powinienem robić więcej, że powinienem być bardziej, że w tym momencie w życiu musiałem zrobić więcej. Zamiast tego jestem po prostu “pływający” Nie tonę, ale nie idę naprzód, jestem tylko nieruchomo. Ale każdego dnia staram się podjąć ten krok naprzód, być kim chcę być i gdzie chcę być jak czuję, że nie jestem w pobliżu! Ale to jest ok, dlatego dzielę to dlatego, że wszyscy jesteśmy w różnych ścieżkach w życiu, a żadna ścieżka jest taka sama! Jest coś, czego wciąż się uczę i są dni, kiedy czuję, że zamiast wychodzić naprzód w życiu, idę do tyłu, lub po prostu “pływam”, ale z tym staram się pamiętać, że jest ok i robiąc to, nie marnuję moje życie. Jedna z osób, która pomaga mi pamiętać, jest to YouTuber, Sarah Hawkinson. Od roku 2015 śledzę Sarę i jej kanały, co w perspektywie czasowej nie wydaje się długo, ale to nie znaczy, że nie wpłynęła na mnie w bardziej pozytywny sposób. Jest zwolennikiem zdrowia psychicznego, grozy i miłośnika metalu (hej, dziewczyno, hej!) Pomimo posiadania 344 tys. Abonentów w YouTube, jest tak na ziemi i na ludziach, którzy nie boją się pokazać swojej wrażliwej strony, od mówienia o jej depresji i innych walki, bycia sobą i ogólnie jest niesamowite! Również trudno jest znaleźć super nad nasyconą branżą tworzenia treści, trudno znaleźć grungy ‘/ ciemniejszą grupę użytkowników YouTubers. Czy wspaniale wspomniałem, że ma dwa koty, które są najpiękniejszymi stworzeniami kiedykolwiek ?!

Jak wiesz, że jestem o całości, #girlpower, wspierając innych twórców treści, blogerów! Oczywiście kiedy Sarah wyszła z projektem t-shirtów z DN Apparel, musiałem tego złapać! I to było w czerni, z minimalnym pisaniem, oczywiście musiałem ją zdobyć. Jak mi się podoba! Żartuję, oczywiście, że popieram Sarah i to, na co się stoi, co ma doprowadzić do zakończenia piętna związanego ze zdrowiem psychicznym, dlaczego wciąż istnieje piętno? To jest 2017! Sparowałem ten przystanek z jednym z moich ulubionych karniszy z Disturbii, które pozwalają mi powiedzieć, że jest to najlepszy zakup roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogodę, ale ponieważ ten strój był noszony i strzelał w lecie, krótkie spodenki, skarpetki, skarpetki, które wyrażają mój umysł i pnącza, że ​​zdecydowanie nie nosić wystarczająco dużo!

W każdym razie, wystarczy mi dzisiaj, ten post miał być krótki i słodki i jak zawsze to się skończyło bardzo długo! Mam nadzieję, że będziesz miał piękny odpoczynek dnia, tygodnia. Ja też kręciłam krótki film z tego stroju i oznaczałoby to świat dla mnie, jeśli go zobaczysz i zostawisz mi trochę informacji zwrotnych! Mam nadzieję, że faceci są podekscytowani tym, co mam w planie Halloween!

Buziaki xxx

SocksKillstar

Shorts– Monki (similar)

Tights– Primark (similar)

CardiganDisturbia Clothing

Creepers– ebay.co.uk (similar)

Necklaces and ringsShop Dixi

TopDM Apparel x Sarah Hawkinson

Black matt ringThe Rogue and Wolf

Let’s be friends ^_^

Facebook Instagram |  Twitter | YouTube |Follow my blog with Bloglovin

 

1 Comment

  • Rachel War October 22, 2017 at 8:41 pm

    These photos are to die for Kinga! You are SUCH a babe!
    I also absolutely adore Sarah Hawkinson, favourite youtuber ever.

    Reply

Thank you so much for every comment made! Each one of them means a lot!

%d bloggers like this: